Regler

 1. Regler  

Regler for kjøp og salg av varer i saunapro.no (www.saunapro.no) nettbutikk:

Generelle bestemmelser

1.1. Disse reglene for kjøp og salg av varer (heretter kalt «reglene»), etter godkjenning fra kjøperen (etter å ha blitt kjent med reglene og krysset av i boksen «Jeg godtar kjøpsbetingelsene»), er en bindende juridisk dokument for kjøper og selger., betalingsbetingelser for dem, fremgangsmåte for levering og retur av varer, partenes ansvar og andre bestemmelser knyttet til kjøp og salg av varer i nettbutikken www.saunapro.no.

1.2. Selger forbeholder seg retten til når som helst å endre, endre eller supplere reglene.

1.3. Aktive fysiske personer, ikke under 18 år, har juridiske enheter rett til å kjøpe i www.saunapro.no e-butikken.

 1. Beskyttelse av personopplysninger

2.1. www.saunapro.no har rett til å samle inn, lagre og behandle personopplysninger som er gitt av Kjøper til www.saunapro.no ved kjøp av varer og, om nødvendig, å utlevere dem til tredjeparter når det er nødvendig for oppfyllelse av ordre, databehandling eller www.saunapro.no operativ planlegging og analyse. Data om kjøpere og besøkende av nettbutikker er beskyttet mot tap, uautorisert bruk og endring. Data bærerne er fullt beskyttet mot tredjeparts tilgang.

 1. Ikrafttredelse av kjøps- og salgsavtalen

3.1. Avtalen mellom kjøper og selger anses å være inngått fra det øyeblikket kjøper, etter å ha valgt varen (e) som skal kjøpes, og dannet en handlekurv, klikker på «Kjøp» -linken.

3.2. www.saunapro.no er ikke forpliktet til å varsle kjøperen separat om sitt samtykke til å inngå kontrakten. Www.saunapro.no anses å bekrefte bestillingen fra det øyeblikket den begynner å bli utført.

 1. Kjøpers rettigheter

4.1. Kjøper har rett til å kjøpe varer i nettbutikken www.saunapro.no i samsvar med disse reglene og nettbutikken.

 1. Forpliktelser fra kjøperen

5.1. Kjøperen må godta varene i henhold til prosedyren fastsatt reglene av www.saunapro.no og betale det avtalte beløpet for dem.

5.2. Hvis personopplysninger som kjøperen oppgir i registreringsskjemaet endres, må han oppdatere dem umiddelbart i profilen hans.

5.3. Kjøperen forplikter seg til å ikke videreføre påloggingsinformasjonen til tredjeparter. Hvis kjøperen mister påloggingsdataene, må han umiddelbart informere selgeren om det ved hjelp av kommunikasjonen som er spesifisert i delen «Kontakter».

5.4. Ved å bruke nettbutikken www.saunapro.no forplikter kjøperen seg til å overholde www.saunapro.no reglene og samtidig følge lovene av Kongeriket Norge.

5.5. Hvis kjøperen på leveringstidspunktet nekter å godta varene uten viktige grunner, må kjøperen dekke kostnadene for levering av varene.

 1. Selgers rettigheter

6.1. Hvis kjøper prøver å kompromittere stabiliteten og sikkerheten til nettbutikken eller bryter forpliktelsene, har selgeren rett til umiddelbart og uten varsel å begrense eller suspendere sin tilgang til nettbutikken eller i unntakstilfeller kansellere kjøperens registrering.

6.2. Ved vesentlige omstendigheter kan selgeren midlertidig eller permanent avslutte driften av nettbutikken uten å varsle kjøperen på forhånd.

6.3. Selger har rett til å kansellere bestillingen uten å varsle kjøperen på forhånd, dersom kjøperen, etter å ha valgt leveringsmetoden «Henting i butikken», ikke henter (og / eller betaler) varene innen 5 (fem) arbeid dager.

6.4. www.saunapro.no har rett til å trekke seg fra den inngåtte kjøps- og salgsavtalen dersom varelageret spesifisert i avtalen har gått tom, samt hvis avtalen ble inngått av en person som ikke hadde rett til å inngå avtalen i i samsvar med disse reglene.

 1. Forpliktelser fra selger

7.1. Selger forplikter seg til å gjøre tjenestene som tilbys av nettbutikken www.saunapro.no tilgjengelig for kjøperen under de vilkår som er angitt i disse reglene og nettbutikken.

7.2. Selgeren forplikter seg til å levere varene som er bestilt av kjøperen til adressen spesifisert av ham og under vilkårene spesifisert i disse reglene.

7.3. Selgeren, som ikke er i stand til å levere de bestilte varene til kjøperen på grunn av viktige omstendigheter, forplikter seg til å tilby et lignende eller så lignende produkt som mulig. Hvis kjøper nekter å godta et analogt eller lignende produkt, forplikter selger seg til å returnere pengene som er betalt til kjøper innen 14 (fjorten) virkedager, hvis forskuddsbetalingen er utført.

7.4. Selgeren forplikter seg til å respektere kjøperens rett til personvern av den personlige informasjonen som tilhører ham, spesifisert i registreringsskjemaet for nettbutikken, med unntak av lovene for Kongeriket Norge.

Returnerer varene 

Hvis du vil returnere produkter som er kjøpt online, kan du ringe oss på +4795555414; 

Sende oss en epost [email protected].

Returforhold

Du kan returnere produkt som er kjøpt online innen 14 dager etter at du har mottatt bestillingen, og få pengene tilbake. For å få pengene tilbake, må du sende oss det uskadede produktet i originalemballasjen innen 14 virkedager med posten. Pengene vil bli overført til bankkontoen din eller sendt med posten (14-dagers returgaranti gjelder for alle ubrukt varer som er kjøpt eksternt.).

 1. Råvarepriser, betalingsprosedyre og vilkår

8.1. Prisene på varene i nettbutikken og i den dannede bestillingen er angitt i kroner med moms. www.saunapro.no forbeholder seg retten til å endre prisene på varer i tilfelle endringer i avgiftssatsene.

8.2. Kjøper betaler for varene på en av følgende måter:

8.2.1. Betaling via e-post bank er forskuddsbetaling når kjøper betaler ved hjelp av elektronisk bank via Paysera elektroniske betalingsplattform.

8.2.2. Betaling kontant ved henting på saunapro.no hovedkontor, adresse: Gravdalsveien 149, 3647 Hvittingfoss, Norge.

 1. Varelevering

9.1. Varene leveres av selger eller hans autoriserte representant.

9.2. Selger forplikter seg til å levere varene til kjøper innen 3-14 virkedager. Dette begrepet gjelder ikke i tilfeller der de påkrevde varene ikke er på selgers lager eller det foregår forhåndssalg av varer. Samtidig godtar kjøperen at levering av varer i unntakstilfeller kan bli forsinket på grunn av Force Majeure-forhold.

9.3. Ved bestilling av varene forplikter kjøperen seg til å oppgi det nøyaktige leveringsstedet for varene.

9.4. Kjøperen forplikter seg til å motta varene selv. I tilfelle kjøperen ikke kan motta varene selv og varene er levert til den angitte adressen, og på grunnlag av feil opplysninger som er gitt av kjøperen, har kjøperen ingen rett til å klage til selgeren angående levering av varene til feil leveringsadresse.

9.5. Under levering av varene må kjøperen kontrollere tilstanden for forsendelsen sammen med selgeren eller hans autoriserte representant. Hvis kjøperen signerer fakturaen (konnossement) eller annet dokument for leveranse-aksept av forsendelsen, anses det at forsendelsen er levert i riktig stand.

9.6. Leveringsgebyr og mer detaljert informasjon:

9.6.1. Levering av varer i Norge:          (Fraktpriser for store varer til nord Norge varierer, så råder deg til å kontakte oss på e-post før du bestiller)

9.6.2 Liten pakke –(opp til  35kg og til 120cm)= 99kr eller gratis hvis ordrestørrelsen er mer enn 1000kr

Stor pakke- (over 35 kg og over 120 cm)= 990kr eller gratis hvis order størrelsen er mer enn 9990kr

9.6.3. Hvis du ikke har mottatt forsendelsen på den angitte dagen, kan du kontakte oss på telefon +4795555414 eller e-post. epost [email protected]

9.7. I tilfelle at kjøper trekker seg fra salgskontrakten i samsvar med disse reglene, er han forpliktet til å betale alle direkte kostnader for å returnere varene til selgeren. Beløpet av disse kostnadene til selgeren skal trekkes fra de refunderbare pengene som er betalt til kjøperen for varene.

9.8. Hvis det ikke er mulig å levere de bestilte varene i en forsendelse, har www.saunapro.no rett til å levere varene i flere forsendelser.

9.9. De bestilte varene kan hentes gratis fra saunapro.no hovedkvarter: Gravdalsveien 149, 3647 Hvittingfoss, Norge.

9.10. I alle tilfeller er selgeren fritatt for ansvar for brudd på vilkårene for levering av varer, hvis varene ikke blir levert til kjøperen eller ikke blir levert i tide på grunn av feil fra kjøperen eller på grunn av omstendigheter utenfor kjøperens kontroll .

 1. Produktkvalitetsgaranti og utløpsdato

10.1. Egenskapene til hvert produkt som selges på www.saunapro.no er generelt angitt i produktbeskrivelsen som følger med hvert produkt.

10.2. Selgeren er ikke ansvarlig for at varene som vises i nettbutikken kan avvike den reale farge, form eller andre parametere på grunn av verktøyet som brukes av kjøperen for visualisering av produkter. .

10.3. I tilfelle selgeren ikke gir kvalitetsgaranti for visse typer varer, skal garantien gitt i de aktuelle rettsaktene gjelde.

10.4. Selgeren forplikter seg til å selge varene til kjøperen på en slik måte at han får en reell mulighet til å bruke slike varer før utløpsdatoen. Ved ekstremt korte garantiperioder er varene i nettbutikken merket med et spesielt advarselsskilt.

10.5. Varer som har en produksjonsfeil kan returneres, forutsatt at kjøperen returnerer slike varer til selgeren innen 3 virkedager. Hvis selgeren erkjenner at produktet har en produksjonsfeil, kan produktet erstattes med det samme eller et lignende produkt.

 1. Ansvar

11.1. Kjøperen er fullt ansvarlig for nøyaktigheten av dataene som er gitt i registreringsskjemaet. Hvis kjøperen ikke oppgir nøyaktige data i registreringsskjemaet, er ikke selger ansvarlig for konsekvensene. Ved å fylle ut registreringsskjemaet i nettbutikken www.saunapro.no, bekrefter kjøperen at han aksepterer alle mulige tap knyttet til utfordringen med dette faktum og konsekvensene som følger av det.

11.2. Kjøperen er ansvarlig for handlingene som er tatt med denne nettbutikken.

11.3. Kjøperen er ansvarlig for å overføre påloggingsinformasjonen til tredjepart. Hvis tjenestene som tilbys av www.saunapro.no brukes av en tredjepart som har logget på nettbutikken ved hjelp av kjøperens påloggingsdetaljer, anser selgeren denne personen som kjøper.

11.4. Selger er fritatt for ethvert ansvar i tilfeller der tapet oppstår på grunn av det faktum at kjøperen, til tross for selgerens anbefalinger og forpliktelser, ikke leste disse reglene, selv om han ble gitt en slik mulighet.

11.5. Hvis Selgerens nettbutikk inneholder lenker til nettsteder til andre selskaper, institusjoner, organisasjoner eller personer, er Selgeren ikke ansvarlig for informasjonen eller aktivitetene som utføres der, opprettholder ikke, kontrollerer og representerer ikke disse selskapene og personene.

11.6. I tilfelle skade på solgte produkter står kjøperen ansvarlig for å dekke direkte kostnadene til selgeren.

 1. Utveksling av informasjon

12.1. Selgeren sender alle varsler til e-postadressen i kjøperens registreringsskjema.

12.2. Kjøperen skal sende alle varsler og spørsmål ved hjelp av kommunikasjonsmidlene spesifisert i delen «Kontakter» i selgerens nettbutikk.

 1. Sluttbestemmelser

13.1. Forhold som oppstår under disse reglene skal være underlagt lovene i Kongeriket Norge.

13.2. Enhver uenighet som oppstår ved implementeringen av disse reglene skal avgjøres ved forhandling. Hvis det ikke oppnås enighet, skal tvister avgjøres i samsvar med lovgivningen i Kongeriket Norge. Reglene ble oppdatert i mai 2019. 31 d.